Nice solpaneler för fasader

Nice

Solpaneler för framtidens byggnader

Nice solpaneler för ventilerade fasader

Nice solpaneler för ventilerade fasader är ett sätt att kombinera estetiskt tilltalande skivor med energiproduktion. De svarta eller kulörta solpanelerna kan utgöra hela fasaden eller fungera som dekorativa element i exempelvis Alpolic eller Mosa-fasader för ett enkelt, modernt och elegant utseende.

Även på våra breddgrader levererar solpaneler på fasaden levererar nära nog lika mycket energi som solfångare på taket. Nice solpaneler blir en väl integrerad del av den ventilerade fasaden och passar väl in i exempelvis BWM-fasadsystemet.

Högsta effektivitet

Baserat på dagens CIGS-teknik är effektiviteten helt i nivå med multikristallina solpaneler och jämfört med annan tunnfilmsteknik erbjuder CIGS-moduler den högsta effektivitet. Jämfört med kristallina solmoduler säkerställer  CIGS-modulernas låga temperaturkoefficient utmärkt energiproduktion vid ökad modultemperatur.

CIGS-tunnfilmstekniken är baserad på ett skivformigt, ledande skikt av koppar, indium, gallium och selen (engl. CIGS). En av teknikens fördelar ligger i den låga materialanvändningen: Kristallina celler är idag cirka 200 mikron tjocka medan skiktets tjocklek på CIGS-absorbenten är mindre än 2 μm. Du sparar resurser med Nice solpaneler för ventilerade fasader.